Pinterest

Pinterest is een van de grootste online platforms die gebruikt wordt in de wereld van het interieur. Niet alleen volgers, maar ook bekende designers, doen hier hun inspiratie op. Ook voor ons is Pinterest een fantastische manier om volgers en die van onze opdrachtgevers te bereiken. Met uniek fotomateriaal heb je al snel een groot bereik.

Ben je geïnteresseerd in Pinterest maar je hebt er geen tijd of de juiste mensen voor? Wil je gebruik maken van onze expertise en opgebouwd bereik? Neem dan contact met ons op.

Video Credits: Tim de Kler van Unlimited Crazy.

 

 

In dit filmpje leggen we uit, wat we onder andere voor onze opdrachtgevers op dit gebied kunnen betekenen.

 

Video Credits: Tim de Kler van Unlimited Crazy

Pin It on Pinterest

Share This